Vår historia

OPCA:s första ordförande Rolf Enqvist och hans fru Ann-Sofi gjorde sin första resa till Gran Canaria våren 1989. De erbjöd en gratis sightseeing i Puerto Rico med avslut vid det nybyggda Vista Amadores. De imponerades av det fina läget och höga standarden.

Efter att Rolf träffat Holger Piepgras som var ordförande för den danska ägarföreningen Puerto Calma gav de båda sig i kast att starta en Svensk förening.

2003 annonserade det i flera tidningar med kallelse till konstituerande möte för att bilda en intresseförening för andelsägarna i Puerto Calma, Vista Amadores och Jardin Amadores. En styrelse på fem personer bildades där Rolf blev ordförande. Föreningen var därmed etablerad och fick namnet OPCA, Owners of Puerto Calma Amadores.

Via arbetet i styrelsen kom det fram att andelsägarna ingick i en form av bostadsrättsförening där högst beslutande organ var ägarmötet med majoritetsbeslut. Eftersom föreningen i början hade få medlemmar var det svårt att ha något inflytande på verksamheten. Det fanns en del svårigheter med kommunikation med förvaltningsbolaget Roca. Föreningen värvade dock många medlemmar under kommande år och under ägarmötet 2006 samlades nästan lika många röster som Roca.

2011 övertar Holiday Club Canarias som ägare efter familjen Roca och Calvin Lucock tillträder som direktör för anläggningarna på Gran Canaria. Ett drifts- och serviceavtal upprättas mellan alla anläggningarna och HCC. 2013 totalrenoveras Puerto Calma.

Bo Röös har tillträtt som ordförande för OPCA och på årsmötet 2014 väljs Harriet Karlsson till ordförande. Under 2015 utförs en större renovering av Vista Amadores.

En av de viktigaste händelserna för föreningen är ägarmötet 2015 där Calvin Lucock lämnar förslag gällande Puerto Calma, Vista-, Jardin- och Playa Amadores. Förslaget innebär att ändra stadgarna så att ägarna ska återlämna sina veckor, som de äger till år 2048, till ursprungsägarna och därefter behöva skriva nytt kontrakt.

OPCA beslutar att ta hjälp av jurist Charlotte Andersson och efter en tids arbete kommer hon med ett förslag som läggs fram på ägarmötet. Den spanske advokaten förklarar att OPCA har presenterat ett förslag som utvecklar och tydliggör det ursprungliga förslaget. OPCA,s förslag godkänns genom majoritetsbeslut på anläggningarna. Sol Amadores omfattas inte av beslutet eftersom anläggningen byggdes efter att den nya lagen hade trätt i kraft.

HCC tyckte att förslaget från OPCA var så bra att de betalade alla kostnader som föreningen haft för att ta fram förslaget.

Under uppbyggnad, fortsättning följer…