Välkommen till OPCA Nordic

Vi är en ideell föreningen som tillvaratar dina intressen i ägandet och boendet. Som medlem medverkar du och övriga medlemmar till att OPCA Nordic har ett inflytande på förvaltningen av hotellen.

OPCA Nordic arbetar för att ägare i Puerto Calma, Vista Amadores, Jardin Amadores, Sol Amadores och Playa Amadores ska kunna njuta av ett boende och en förvaltning med hög kvalité till en rimlig kostnad i hotellen som förvaltas av Holiday Club Canarias Resort Management. OPCA Nordic bildades 1998 och har idag medlemmar från flera platser i världen.

Förtroendevalda i styrelsen och i andra uppdrag arbetar ideellt för att vi ägare ska få ett inflytande på förvaltning, service, lägenhetsstandard, miljö, säkerhet och underhållskostnader. OPCA Nordics årsstämma hålls årligen i april månad där vanligtvis representant från Holiday Club deltar.

Summering av verksamhetsåret 2023 – 2024

Representerat OPCA Nordics medlemmar på samtliga ägarmöten.

Påvisat bristfällig kommunikation från HCC till medlemmarna.

Granskat ägarförhållanden för samtliga anläggningar.

Arrangerat andelsägarträffar på Gran Canaria.

Påvisat bristfälligt underhållsarbete på Playa Amadores .

Påvisat behovet av renovering av Playa Amadores och Jardin Amadores.

Analyserat energi- och administrationskostnad för samtliga anläggningar och påtalat användandet av solpaneler.

Uppdaterat lägenhetsbörsen och lagt till möjligheter för olika sorters annonsering.