Välkommen till OPCA Nordic

Gran Canarias ger dig möjlighet att under hela året njuta av att du bor i andelsägande hotell med bästa tänkbara lägen. Och skönast av allt, du behöver inte städa och svara för underhåll, det ingår i den årliga underhållsavgiften. Den ideella föreningen OPCA Nordic tillvaratar dina intressen i ägandet och boendet. Som medlem medverkar du och övriga medlemmar till att OPCA Nordic har ett inflytande på förvaltningen av hotellen.

OPCA Nordic arbetar för att ägare i Puerto Calma, Vista Amadores, Jardin Amadores, Sol Amadores och Playa Amadores ska kunna njuta av ett boende och en förvaltning med hög kvalité till en rimlig kostnad i hotellen som förvaltas av Holiday Club Canarias Resort Management. OPCA Nordic bildades 1998 och har idag medlemmar från flera platser i världen.

Förtroendevalda i styrelsen och i andra uppdrag arbetar ideellt för att vi ägare ska få ett inflytande på förvaltning, service, lägenhetsstandard, miljö, säkerhet och underhållskostnader. OPCA Nordics årsstämma hålls årligen i april månad där vanligtvis representant från Holiday club deltar.

Summering av verksamhetsåret 2022 – 2023

Representerat OPCA Nordics medlemmar på samtliga ägarmöten.

Påvisat bristfällig finansiell rapportering från HCC till medlemmarna.

Granskat pågående underhållskontrakt för samtliga anläggningar.

Arrangerat andelsägarträffar på Gran Canaria.

Påvisat bristfälligt underhållsarbete på Playa Amadores.

Förtydligande kontraktsvillkor Sol Amadores.

Analyserat energi- och administrationskostnad för samtliga anläggningar.