Bli medlem


OPCA Nordic är en ideell förening som tillvaratar dina intressen i ägandet och boendet. Som medlem medverkar du och övriga medlemmar till att OPCA Nordic har inflytande på förvaltning, service, lägenhetsstandard, underhållskostnader och säkerhet. Varje år hålls årsstämma i april med inbjudna gäster.

Intresseföreningen OPCA Nordic ska inte förväxlas med ägarföreningen, Owners Association, som enligt spansk lag ska finnas på varje hotell och där alla ägare är medlemmar. Ägarföreningens styrelse (ägarkommittén), Owners Commmittee, består av tre ledamöter som väljs på det årliga ägarmötet General Assembly. OPCA Nordic har en representant i styrgruppen för ägarkommittén.

Som medlem erbjuds du bland annat:
– Nyhetsblad som ges ut 3 – 4 gånger per år.
– OPCA Nordic representerar dig som ägare på de årliga ägarmötena.
– Lägenhetsbörs där du som medlem kan annonsera för att hyra ut och sälja veckoandelar.
– Kontaktpersoner som samordnar medlemmars förslag och frågor till ägarkommittén och till Holiday Club Canarias om boendet och förvaltningen löpande under året eller till de årliga ägarmötena.
– Via OPCA Nordic kan kontakt förmedlas med svensk jurist som befinner sig i Spanien. Hon är specialiserad på timesharing och har både svensk och spansk juristutbildning.
– Medlemssidor på webbplatsen med specifik medlemsinformation.
– Information via Facebook och Instagram.

Medlemsavgiften för OPCA Nordic är 500 SEK per familj och år och betalas enlig nedan:

Betalning Sverige:
Bankgiro: 5367–5849
Kontonummer: 5101 1064286
Swish: 123 569 1456

Betalning utland:
IBAN:SE9250000000051011064286
BIC: ESSESESS
Betalningsmottagare: OPCA Nordic, C/O Gösta Nilsson, Ulvstigen 15, 451 54 Uddevalla

Fyll i formuläret nedan och betala in medlemsavgiften. Glöm inte att ange namn på inbetalningen.
OPCA Nordic återkommer till dig med medlemskort och lösenord till medlemssidorna här på webbplatsen.


Medlemsansökan