Kontaktpersoner


Styrelsen

Alla styrelseledamöter nås via formuläret Kontakta oss eller via e-post: opcanordic@gmail.com

Ordförande – Gösta Nilsson

Vice ordf/Sekreterare – Bo Friberg

Kassör – Karin Friberg

Ledamot – Anette Gustafsson

Ledamot – Anna Liisa Åstrand

Ledamot – Lone Mathiasson

Ersättare – Ann-Cathrin Sandberg Gilberg

Kontaktpersoner

Om du har frågor rörande anläggningarna
eller vill prata med norsk- eller finsktalande hittar du respektive kontakt nedan.

Puerto Calma
Lennart Karlsson

Anläggningarna i Amadores
Kai Hartmann

Norska medlemmar
Knut Wilhelm Nielsen

Finska medlemmar
Anna Liisa Åstrand

Valberedning

Vid frågor eller förslag till valberedningen ta kontakt
med Åke eller Harriet.

Åke Rundquist

Harriet Karlsson

Revisor

Kenny Fransson

Revisorsuppleant

Birgitta Andreasson